suma: 0,00 zł do kasy
car
GWARANCJA
Szybkiej dostawy
car
WYBÓR
Metody płatności
car
BEZPIECZNE
Zakupy
zwrot
14 DNI
Na zwrot zakupu
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
sklepu internetowego www.fototap.pl

1. Niniejszy dokument (dalej zwany Polityką Prywatności) określa zasady przechowywania, gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego www.fototap.pl oraz zasady wykorzystywania przez sklep internetowy z tzw. plików cookies.


2. Dane osobowe klientów sklepu internetowego chronione są w zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), zwanym w dalszej części Polityki Prywatności RODO.


3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Twoje dane chronimy przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.


4. Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO informujemy Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
 ppdg
- przez e-mail: ....…...……………..
- telefonicznie: .…………………….

2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres:
- przez e-mail: ..…………………...
- telefonicznie: ...……………………..

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu:
• wykonania zawartej z nami umowy sprzedaży towarów (obsługi Twojego zamówienia) oraz prowadzenia konta użytkownika jeśli zdecydowałeś się na jego założenie;
• możesz również wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych naszego sklepu w postaci newslettera, który będzie wysyłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
• niezbędność Twoich danych do wykonania zawartej z nami umowy sprzedaży i prowadzenia konta użytkownika.
• Twoja zgoda na przetwarzanie danych w zakresie otrzymywania newslettera (informacji handlowych oraz marketingowych).
• Nasz prawnie uzasadniony interes. Mamy uzasadniony interes w tym, aby np. zapobiegać oszustwom, bronić się przed roszczeniami oraz zapewnić bezpieczeństwo sieci i informacji.
Na tej podstawie nie możemy przetwarzać danych jeśli Twoje prawa i wolności będą miały nadrzędny charakter nad naszym prawnie uzasadnionym interesem.

4. Kategorie Twoich danych które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać Twoje następujące dane:
- imię i nazwisko,
- adres miejsca zamieszkania (lub/i adres dostawy jeśli jest inny niż adres miejsca zamieszkania),
- adres e-mail oraz nr telefonu,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP) jeśli będzie on niezbędny do wystawienia faktury VAT

5. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży,w tym roszczeń wynikających z rękojmi.
Twoje dane osobowe które przetwarzamy w oparciu o zgodę na otrzymywanie newslettera będziemy przechowywać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofniesz zgodę.

6. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
• firmom kurierskim w celu zrealizowania dostawy zamówionych przez Ciebie towarów,
• innym podmiotem jeśli okaże się to niezbędne do zrealizowania Twojego zamówienia (np. operatorom systemów płatności),
• firmie księgowej w celach księgowych oraz rozliczenia zawartych umów (np. dane objęte wystawionymi fakturami VAT),
• kancelarii prawnej jeśli będzie to niezbędne w celu obrony naszych roszczeń,
• firmom świadczącym na naszą rzecz usługi hostingu,
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
c. prawo żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
Możesz również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych naszego sklepu w postaci newslettera. Jeśli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe wskazaliśmy w punkcie 1 powyżej.

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w zgodzie na otrzymywanie od nas newslettera) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres e-mailowy wskazany w pkt 1.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Jest ono dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zakupów w naszym sklepie lub założenia konta użytkownika.
Jeżeli nie podasz nam swoich danych możemy odmówić zawarcia umowy sprzedaży.
Podanie przez Ciebie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Nie stosujemy narzędzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Sklep w sposób automatyczny pobiera informacja wyłącznie zawarte w plikach cookies. Sposób ich wykorzystania przez nasz sklep opisany jest w pkt 6 – 11 Polityki prywatności.

5. Prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jeśli masz założone konto użytkownika, możesz dokonywać za pośrednictwem Panelu użytkownika dostępnym po zalogowaniu na konto. Jeśli nie posiadasz założonego konta swoje prawa możesz realizować kontaktując się z nami na dane wskazane w pkt 4.1. Polityki prywatności.
6. Sklep internetowy zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies przez co rozumie się niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer sklepu internetowego i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę sklepu.
7. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
9. W ramach serwisu internetowego www.fototap.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
10. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

11. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym fototap.pl  z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl